اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد ارومیه

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تهران

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تمامی استان ها

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح روز ششم ماه رمضان

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح در ماه مبارک رمضان 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 18 خرداد تهراناوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد 95

اوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح ۰۴:۰۰:۱۹

طلوع افتاب ۰۵:۴۸:۲۷

اذان ظهر ۱۳:۰۵:۱۶

غروب آفتاب ۲۰:۲۱:۰۱

اذان مغرب ۲۰:۴۰:۵۷


اوقات شرعی به افق: اصفهان

اذان صبح ۰۴:۱۳:۴۷

طلوع افتاب ۰۵:۵۵:۰۱

اذان ظهر ۱۳:۰۳:۵۴

غروب آفتاب ۲۰:۱۱:۴۳

اذان مغرب ۲۰:۳۰:۴۲اوقات شرعی به افق: تربت حیدریه

اذان صبح ۰۳:۳۰:۳۵

طلوع افتاب ۰۵:۱۷:۵۱

اذان ظهر ۱۲:۳۳:۴۴

غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۳۴

اذان مغرب ۲۰:۰۸:۲۳


اوقات شرعی به افق: اهواز

اذان صبح ۰۴:۳۱:۵۷

طلوع افتاب ۰۶:۱۰:۳۱

اذان ظهر ۱۳:۱۵:۵۹

غروب آفتاب ۲۰:۲۰:۲۲

اذان مغرب ۲۰:۳۸:۵۹اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد ارومیه