اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد ارومیه

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد تهران

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تمامی استان ها

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح روز یازدهم ماه رمضان

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح در ماه مبارک رمضان 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 18 خرداد تهراناوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح ۰۴:۰۰:۰۹

طلوع افتاب ۰۵:۴۸:۴۶

اذان ظهر ۱۳:۰۶:۲۰

غروب آفتاب ۲۰:۲۲:۴۵

اذان مغرب ۲۰:۴۲:۴۵


اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 28 خرداد ارومیه