بارم بندی فصل های زمین شناسی سوم دبیرستان در امتحان نهایی

بارم بندی هر فصل زمین شناسی سوم دبیرستان در امتحان نهایی


امتحان شیمی 3 نهایی 27 اردیبهشت 95 خود را چگونه گذراندید؟


با سلام در عکس زیر بارم بندی هر فصل و هر بخش زمین شناسی به صورت دقیق گذاشته شده است امیدوارم بدردتون بخوره با تشکر از شما
بارم بندی فصل های زمین شناسی سوم دبیرستان در امتحان نهایی