بارم بندی فصل های هندسه سوم دبیرستان در امتحان نهایی 95

بارم بندی هندسه سوم دبیرستان در امتحان نهایی 95

بارم بندی فصل های هندسه سوم دبیرستان در امتحان نهایی 95با سلام حدمت تمامی عزیزانی که امروز امتحان سخت شیمی رو گذروندند خسته نباشید

این شما و این بارم بندی فصل های هندسه سوم دبیرستان در امتحان نهایی

فصل یک 5 نمره فصل 2 5 نمره فصل 3 5 نمره فصل 5 نمره

سعی کنید فرض ها رو بیشتر حفظ کرده چون تمامی سوالات هر سال سوال های تکراری کتاب میباشد و خارج از ان امکان پذیر نیس ذر امتحان بیاد با تشکر از شما

سوالات امتحان نهایی های سال گذشته به زودی گذاشته میشود