برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95

برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی خرداد 95
روز تاریخ ریاضی وفیزیک علوم تجربی علوم انسانی
سه شنبه 4 خرداد معارف اسلامی معارف اسلامی معارف اسلامی
پنج شنبه 6 خرداد زبان فارسی زبان فارسی زبان فارسی
یکشنبه 9 خرداد حساب دیفرانسیل و انتگرال زیست شناسی عربی
سه شنبه 11 خرداد فیزیک فیزیک ادبیات فارسی