برنامه بازی های یورو 2016 28 خرداد 95

برنامه بازی های روز ششم یورو 2016 28 خرداد 95

ساعت پخش برنامه جام پانزدهم ویژه یورو 2016

برنامه بازی های یورو 2016 21 خرداد 95جام پانزدهم را بیشتر بشناسید

این برنامه به پخش مستقیم و تحلیل و کارشناسی مسابقات یورو 2016 فرانسه خواهد پرداخت . مجریان این برنامه رضا جاودانی و محمد رضا احمدی هستند.

جمعه 28 خرداد 1395

17:30 سوئد-ایتالیا


برنامه بازی های یورو 2016 28 خرداد 95