دانلود سوالات و برنامه امتحانات هماهنگ خرداد ماه 95 پایه نهم تمامی استان های کشور 95

برنامه امتحانات هماهنگ خرداد ماه 95 پایه نهم تمامی استان های کشور 95

دانلود سوالات پایه نهم تمامی استان های کشور 95

دانلود سوالات و برنامه امتحانات هماهنگ خرداد ماه 95 پایه نهم تمامی استان های کشور 95


برنامه امتحانیی هماهنگ کشوری تمامی استان های برای شما خوبان قرار گرفت جواب امتحان ها هم بعد از انتشار قرار میگگیرد
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان تهران
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املای فارسی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/09 یکشنبه آموزش قرآن
1395/03/10 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی
1395/03/18 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان اصفهان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/26 یکشنبه املا فارسی
1395/02/27 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه پیام‌های آسمان
1395/03/05 چهارشنبه ریاضی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه شهرستانهای استان تهران
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه قرآن
1395/03/04 سه شنبه انشاء و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/09 یکشنبه املاء فارسی
1395/03/10 دوشنبه معارف اسلامی
1395/03/11 سه شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات صبح: ساعت8 عصر: ساعت 15
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان آذربایجان شرقی
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه ریاضی
1395/02/30 پنجشنبه علوم تجربی
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/03 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه املاء فارسی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه عربی
1395/03/12 چهارشنبه پیامِ‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان آذربایجان غربی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه املا فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/06 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/08 شنبه زبان خارجه
1395/03/09 یکشنبه قرآن
1395/03/11 سه شنبه علوم تجربی
1395/03/12 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/13 پنجشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان البرز
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/08 شنبه زبان
1395/03/10 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه علوم
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کرمانشاه
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشا و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 11 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان سیستان و بلوچستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/21 سه شنبه ریاضی
1395/02/22 چهارشنبه قرآن
1395/02/25 شنبه علوم تجربی
1395/02/26 یکشنبه انشا و نگارش
1395/02/27 دوشنبه عربی
1395/02/28 سه شنبه املا فارسی
1395/02/29 چهارشنبه پیام های آسمان
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان جنوبی
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه زبان انگلیسی
1395/03/01 شنبه علوم
1395/03/03 دوشنبه املا فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/12 چهارشنبه انشا و نگارش
1395/03/16 یکشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان رضوی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه ریاضی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/06 پنجشنبه املای فارسی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/09 یکشنبه انشای فارسی
1395/03/11 سه شنبه زبان انگلیسی
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 9:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خوزستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/26 یکشنبه قرآن
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه زبان خارجی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/09 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/10 دوشنبه املا فارسی
1395/03/12 چهارشنبه پیام‌های آسمان
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان زنجان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه زبان انگلیسی
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه انشا  و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/16 یکشنبه عربی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان سمنان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌های آسمان
1395/02/28 سه شنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه انشاء و نگارش
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه قرآن
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات ساعت 8:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان فارس
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌های آسمان
1395/02/27 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/04 سه شنبه ریاضی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه املاء فارسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان قزوین
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 دوشنبه عربی
1395/03/01 چهارشنبه قرآن
1395/03/03 شنبه ریاضی
1395/03/04 دوشنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه پیام های آسمان
1395/03/08 شنبه علوم
1395/03/09 یکشنبه زبان
1395/03/10 دوشنبه انشاء و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16   مطالعات اجتماعی
 
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان مازندران
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه پیام‌های آسمان
1395/03/03 دوشنبه علوم تجربی
1395/03/04 سه شنبه آموزش قرآن
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضیات
1395/03/09 یکشنبه انشاء و نگارش
1395/03/11 سه شنبه زبان انگلیسی
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه املا فارسی
شروع امتحانات صبح: ساعت10 عصر: ساعت 15
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان یزد
تاریخ روز امتحان
1395/02/26 یکشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/28 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1395/02/30 پنجشنبه علوم تجربی
1395/03/01 شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/04 سه شنبه ریاضی
1395/03/06 پنجشنبه عربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/09 یکشنبه انشا فارسی
1395/03/10 دوشنبه قرآن
1395/03/11 سه شنبه املا فارسی
شروع امتحانات ساعت 9:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کردستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه ریاضی
1395/03/01 شنبه ادبیات فارسی
1395/03/03 دوشنبه علوم
1395/03/04 سه شنبه انشاء و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه زبان انگلسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه املاء فارسی
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان هرمزگان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه پیام‌های آسمان
1395/02/27 دوشنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/06 پنجشنبه قرآن
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/10 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی
1395/03/08 شنبه زبان انگلیسی
1395/03/09 یکشنبه املای فارسی
1395/03/11 سه شنبه مهارتهای نوشتاری
1395/03/13 پنجشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان ایلام
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/29 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/04 سه شنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه انشاء فارسی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه املا
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/16 یکشنبه زبان انگیسی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان بوشهر
تاریخ روز امتحان
1395/02/20 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/22 چهارشنبه علوم تجربی
1395/02/25 شنبه انشا فارسی
1395/02/27 دوشنبه زبان خارجه
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه املاء فارسی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان همدان
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/30 پنجشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/12 چهارشنبه قرآن
1395/03/16 یکشنبه زبان انگلیسی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
شروع امتحانات ساعت 10:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان قم
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه علوم تجربی
1395/02/29 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/05 چهارشنبه زبان انگلیسی
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه املای فارسی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10:20 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان لرستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/25 شنبه قرآن
1395/02/27 دوشنبه ریاضی
1395/02/29 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/01 شنبه علوم تجربی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/08 شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/10 دوشنبه زبان انگلسی
1395/03/11 سه شنبه انشا فارسی
1395/03/12 چهارشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10:30 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان مرکزی
تاریخ روز امتحان
1395/02/29 چهارشنبه قرآن
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه عربی
1395/03/04 سه شنبه املای فارسی
1395/03/05 چهارشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/12 چهارشنبه زبان انگلیسی
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
شروع امتحانات ساعت 11 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان کرمان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه پیام‌های آسمان
1395/02/28 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه زبان انگلیسی
1395/03/04 سه شنبه قرآن
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/09 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/11 سه شنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/12 چهارشنبه انشاء فارسی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان گلستان
تاریخ روز امتحان
1395/02/27 دوشنبه قرآن
1395/02/29 چهارشنبه عربی
1395/03/01 شنبه ریاضی
1395/03/03 دوشنبه زبان انگلیسی
1395/03/05 چهارشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/08 شنبه علوم تجربی
1395/03/10 دوشنبه پیام ‌های آسمان
1395/03/12 چهارشنبه املا فارسی
1395/03/16 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
شروع امتحانات ساعت 11 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان اردبیل
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/04 سه شنبه املاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه پیام‌های آسمانی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه علوم تجربی
1395/03/11 سه شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/12 چهارشنبه عربی
1395/03/16 یکشنبه انگلیسی
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
شروع امتحانات ساعت 11 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان چهار محال و بختیاری
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/05 چهارشنبه علوم تجربی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/10 دوشنبه عربی
1395/03/12 چهارشنبه زبان خارجه
1395/03/16 یکشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/17 دوشنبه انشا و نگارش
1395/03/18 سه شنبه آمادگی دفاعی
1395/03/19 چهارشنبه املا فارسی
شروع امتحانات ساعت 8 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان خراسان شمالی
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه قرآن
1395/03/03 دوشنبه ریاضی
1395/03/05 چهارشنبه عربی
1395/03/06 پنجشنبه املای فارسی
1395/03/08 شنبه علوم
1395/03/09 یکشنبه انشای فارسی
1395/03/11 سه شنبه زبان انگلیسی
1395/03/13 پنجشنبه پیام‌های آسمان
1395/03/16 یکشنبه مطالعات اجتماعی
1395/03/17 دوشنبه آمادگی دفاعی
شروع امتحانات ساعت 10 صبح
دانلود برنامه امتحانی و سوالات امتحانات هماهنگ پایه نهم دوره اول متوسطه استان گیلان
تاریخ روز امتحان
1395/03/01 شنبه پیام های آسمان
1395/03/03 دوشنبه علوم تجربی
1395/03/04 سه شنبه انشاء فارسی
1395/03/05 چهارشنبه املاء فارسی
1395/03/08 شنبه ریاضی
1395/03/09 یکشنبه آمادگی دفاعی
1395/03/11 سه شنبه زبان عربی
1395/03/12 چهارشنبه قرآن
1395/03/16 یکشنبه زبان خارجه
1395/03/17 دوشنبه مطالعات اجتماعی
شروع امتحانات ساعت 11 صبح