زمان دقیق واریز یارانه خرداد 95

تاریخ دقیق واریز یارانه خرداد 95

یارانه خرداد 95 رو کی میریزن

"زمان دقیق واریز یارانه خرداد ماه 95 زمان واریز یارانه خرداد 95 یارانه خرداد 95 کی واریز میشود یارانه خرداد 95 واریز شد یارانه خرداد ماه سال 1395 واریز

زمان دقیق واریز یارانه خرداد 95

به اطلاع می رساند «شصت و چهارمین»مرحله یارانه نقدی مربوط به خردادماه 1395 به ازاء هر نفر 455.000 ریال ساعت 24:00 روز چهارشنبه مورخ 1395/03/26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.


اسکناس ، یارانه نقدی ، یارانه خرداد 95


 یارانه نقدی می بایست طبق سال 94 در روزهای 22 هر ماه واریز می شد، اما تاخیر واریز به این ماه (مرحله 64) نیز قدم گذاشته و زمان پرداخت یارانه این ماه 26 خرداد اعلام شده است .


یارانه نقدی خرداد 95 صبح روز پنجشنبه 27 خرداد 95 قابل برداشت است.زمان دقیق واریز یارانه خرداد 95