ساعت کار کتابخانه های عمومی در ماه مبارک رمضان 95

ساعت کار کتابخانه ها در ماه مبارک رمضان 95

ساعت کار کتابخانه های عمومی در ماه مبارک رمضان 95


طی بخشنامه ای از سوی محمد اللهیاری  معاون توسعه  کتابخانه ها و کتابخوانی به مدیران کل کتابخانه های عمومی  استان های کشور، ساعات کار شیفت عصر کتابخانه ها در سراسر کشور تا یک ساعت قبل از اذان مغرب تعیین و به کلیه استان ها ابلاغ شد.


 


شایان ذکر است این خبر به دنبال پرسش های متعدد کتابدارن درباره ساعت کار در ماه مبارک رمضان تهیه شده است.