فیلم تاسف بار سیگار کشیدن دانشجویان دانشگاه آزاد در ماه رمضان

فیلم سیگار کشیدن دانشجویان دانشگاه آزاد در ماه رمضان

دانلود فیلم سیگار کشیدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران که سیگار کشیدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز را می‌ بینید.

سیگار کشیدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز را می‌ بینید. جدا از این که ضرر و زیان استعمال دخانیات برای سلامتی انسان به اثبات رسیده است، حرمت ماه مبارک رمضان نیز باید نگه داشته شود.دانلود فیلم سیگار کشیدن دانشجویان دانشگاه آزاد در ماه رمضان