کریستینا گریمی خواننده امریکایی به ضرب گلوله کشته شد

کشته شدن کریستینا گریمی خواننده امریکایی

شب گذشته بعد از اتمام کنسرت و در مراسم امضای آلبوم،مردی به کریستینا حمله کرد و گفته شده وی مسلح بود و پس از تیر اندازی به کریستینا خودش را کشت

پلیس گزارش داده که پس از تیراندازی بردار کریستینا درگیری شدیدی با مهاجم داشته است 

کریستینا در سال 2014 در مسابقه The Voice سوم شد و در بیست و دو سالگی در گذشت