کلیپ شکستن شیشه های بانک توسط یک مرد در ورامین

شکستن شیشه های بانک توسط یک مرد در ورامین در فیلم زیر یک شهروند در باقرآباد ورامین اقدام به شکستن شیشه‌های یک بانک می کند.


منبع:علی-ورامین
بیشتر بدانیم گروه شهروند خبرنگار: ورامین شهری است در بخش مرکزی شهرستان ورامین در استان تهران ایران که جمعیت آن بر پایه آمار نفوس ومسکن سال ۸۵ برابر با ۲۰۸٬۹۹۶ نفر بود و در سال ۹۰ برابر با ۲۱۸،۹۹۱ نفر است.کلیپ شکستن شیشه های بانک توسط یک مرد در ورامینکلیپ شکستن شیشه های بانک توسط یک مرد در ورامین