اخرین خبر/  آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاهها

آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاهها

آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگا

به گزارش سایت nemonesoal-khordad95.blog.ir

ی افزود : با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با صدور حکمی، بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر 1392 مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرده وتفسیری که دیوان مبنی بر تاثیر سوابق سه سال پایانی در پذیرش دانشگاهها باید داشته باشد