حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه,ماجرای حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه,خبر حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه,فیلم پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه,عکس های پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه,دعوای شخصی باعث پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه

حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه

کی از دست‌اندرکاران "خندوانه" در خصوص خبر منتشر شده در خصوص اختلاف دو تن از مخاطبان "خندوانه" حاضر در استدیو و استفاده از گاز اشک آور گفت: خبری که در فضای مجازی مبنی بر اختلاف و  درگیری دو شرکت کننده در برنامه "خندوانه" و استفاده از گاز اشک آور منتشر شده است صحت دارد.

حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه


بقیه مطلب در ادامه

کی از دست‌اندرکاران "خندوانه" در خصوص خبر منتشر شده در خصوص اختلاف دو تن از مخاطبان "خندوانه" حاضر در استدیو و استفاده از گاز اشک آور گفت: خبری که در فضای مجازی مبنی بر اختلاف و  درگیری دو شرکت کننده در برنامه "خندوانه" و استفاده از گاز اشک آور منتشر شده است صحت دارد.


وی ادامه داد: هنگام ضبط برنامه دو نفر از شرکت کنندگان حاضر در استدیو برنامه "خندوانه" با هم درگیر شدند و یکی از آنها به استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.


شلیک گاز اشک آور در استودیوی خندوانه!


وی تصرح کرد: فردی که از گاز اشک آور استفاده کرد توسط نیروی انتظامی دستگیر شده و در حال حاضر تکلیف وی مشخص نیست و ما هم خبری از آنها نداریم.


وی خاطرنشان کرد: فقط از مردم می خواهم به این خبر دامن نزنند چرا که بعد از ضبط صد ها قسمت از "خندوانه" این اولین باری است که چنین اتفاقی در استدیو برنامه می افتد و چنین اتفاقی بی سابقه بوده و در ضمن هیچ ربطی به گروه "خندوانه" و عوامل ما نداشته و کاملا شخصی بوده است.


حبر پرتاب گاز اشک آور در استودیوی خندوانه