ماجرای عکس سجاده پرستو صالحی در کنار سگ

واکنش کاربران به رفتار توجیه ناپذیر پرستو صالحی

ماجرای عکس سجاده پرستو صالحی در کنار سگ

پرستو صالحی در صفحه اینستاگرامش با انتشار یک تصویر قابل تأمل صدای طرفدارانش را در آورد. صالحی تصویری از سجاده نماز در کنار سگ خود را منتشر کرد و نوشت: خدایا خلقتت رو شکر خدا جانم یک سوال چجوری میشه که سگ این موجود بدون تفکر میفهمه که نباید وارد حریم من و تو بشه و میشینه فقط نگاه می کنه اونوقت انسان این مغز متفکر دم به دقیقه حریم زندگی هم نوعش رو شخم میزنه ؟! خدایا این موجود می فهمه رو سجاده ی من نمیاد.


با توجه به توجیه ناپذیر بودن این رفتار و حکم شرعی نگهداری سگ در خانه بسیاری از کاربران از انتشار این پست گله کرده و نسبت به آن واکنش نشان دادند.


واکنش کاربران به رفتار توجیه ناپذیر پرستو صالحی+کامنت ها


واکنش کاربران به رفتار توجیه ناپذیر پرستو صالحی+کامنت هاماجرای عکس سجاده پرستو صالحی در کنار سگ