نتیجه نهایی بازی لهستان ایرلند شمالی 23 خرداد

نتیجه نهایی بازی لهستان ایرلند شمالی 22 خرداد

نتیجه بازی لهستان ایرلند شمالی یورو 2016

گل های بازی لهستان ایرلند شمالی یورو 2016

خلاصه بازی لهستان ایرلند شمالی یورو 2016

بازی 1-0 به سود لهستان

دانلود گل میلیک به ایرلند شمالی

برای دیدن جدول و نتایج گروه C یورو 2016 کلیک کنید


لهستان: شزنی، پیشچک، گلیک، پازدان، ینژایچک، بلاژیکوفسکی، کریچوویاک، مونچینسکی، کاپوستکا، میلیک، لواندوفسکی

 


 

ایرلند شمالی: مک گورن، مک لاکلین، کاتکارت، اوانز، مک ایلی، مک نیر، نوروود، دیویس، برد، فرگوسن، لافرتی

 


زننده گل بازی میلیک


نتیجه نهایی بازی لهستان ایرلند شمالی 23 خرداد