اخرین عکس جنازه حبیب در سردخانه

عکس جنازه حبیب در سردخانه

عکس جنازه حبیب در سردخانه 21 خرداد

زمان تشییع جنازه حبیب 

مکان تشییع جنازه حبیب 

عکس حذف شد

حبیب خواننده معروف ایرانی بر اثر ایست قلبی درگذشتحبیب محبیان  ازخواننده های ایرانی بود و در سن ۶۳ سالگی درگذشت.

 مدیر بیمارستان امام سجاد رامسر گفت:

پس از تماس با اورژانس 115 و اعزام به منزل حبیب محبی وی علائم حیاتی نداشته است و بر اثر سکته قلبی فوت کرده بود


این فرد عمل قلب باز انجام داده بود و اورژانس پس از یک ساعت CPR موفق به احیا نشدند و برای تائید نهایی مرگ ایشان به بیمارستان انتقال داده شد.


جسد این خواننده معروف ایرانی به سردخانه زینبیه رامسر انتقال داده شده است.


حبیب محبیان ازخواننده های ایرانی بود و در سن ۶۳ سالگی درگذشت.
اخرین عکس جنازه حبیب در سردخانه