جدول و نتایج گروه E یورو 2016,جدول گروه E یورو 2016,جدول گروه الف E یورو 2016,نتایج گروه E یورو 2016,تاریخ بازی های گروه E یورو 2016,زمان بازی های گروه E یورو 2016

جدول و نتایج گروه E یورو 2016گروه E
دوشنبه 24 خرداد 1395
20:30 گروه E یورو 20161سوئد-ایرلند جنوبی1 گروه E یورو 2016

23:30گروه E یورو 20162 ایتالیا-بلژیک0گروه E یورو 2016

جمعه 28 خرداد 1395

17:30 گروه E یورو 2016سوئد-ایتالیاگروه E یورو 2016

شنبه 29 خرداد 1395 17:30

گروه E یورو 2016 ایرلند جنوبی-بلژیکگروه E یورو 2016

چهارشنبه 2 تیر 1395

23:30
گروه E یورو 2016 ایرلند جنوبی-ایتالیا گروه E یورو 2016

23:30
گروه E یورو 2016 بلژیک-سوئدگروه E یورو 2016


جدول یورو 2016 - گروه E


یورو 2016 گروه E
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایتالیا 1 1 0 0 2 0 2 3
2 جمهوری ایرلند 1 0 1 0 1 1 0 1
3 سوئد 1 0 1 0 1 1 0 1
4 بلژیک 1 0 0 1 0 2 -2 0